Thứ Năm, 30/05/2019

17313334374035

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.166.476.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.377.056.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.166.476.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.377.056.500đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○450500.000đ
Giải ba○○○975650.000đ