Thứ Ba, 28/11/2017

02193949515320

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 124.208.597.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.692.551.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0124.208.597.100đ
Jackpot 2○○○○○●21.846.275.500đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○873500.000đ
Giải ba○○○1631850.000đ