Thứ Ba, 28/07/2020

03112034445416

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 108.125.269.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.969.310.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○1108.125.269.950đ
Jackpot 2○○○○○●16.969.310.000đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1133500.000đ
Giải ba○○○2056550.000đ