Thứ Bảy, 28/03/2020

01101113275519

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 137.578.088.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 8.574.074.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0137.578.088.550đ
Jackpot 2○○○○○●18.574.074.450đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○1425500.000đ
Giải ba○○○2596750.000đ