Thứ Năm, 27/12/2018

05203342435040

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.350.101.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.198.677.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○060.350.101.500đ
Jackpot 2○○○○○●03.198.677.150đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○604500.000đ
Giải ba○○○1127350.000đ