Thứ Bảy, 27/11/2021

02050721313744

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 148.567.285.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.920.317.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0148.567.285.200đ
Jackpot 2○○○○○●13.920.317.800đ
Giải nhất○○○○○2940.000.000đ
Giải nhì○○○○1541500.000đ
Giải ba○○○3017350.000đ