Thứ Bảy, 27/04/2019

01112226335104

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.252.173.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.472.463.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.252.173.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.472.463.750đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○469500.000đ
Giải ba○○○907850.000đ