Thứ Bảy, 26/05/2018

07122831404415

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.144.050.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.373.749.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.144.050.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.373.749.550đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○567500.000đ
Giải ba○○○1174850.000đ