Thứ Năm, 25/11/2021

16182429334143

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 144.675.020.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.487.843.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0144.675.020.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.487.843.900đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1177500.000đ
Giải ba○○○2673450.000đ