Thứ Bảy, 25/07/2020

02192134545524

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 102.347.224.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.327.304.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0102.347.224.500đ
Jackpot 2○○○○○●06.327.304.950đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○861500.000đ
Giải ba○○○1760750.000đ