Thứ Năm, 25/06/2020

09101219274055

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.472.186.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.613.345.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○060.472.186.950đ
Jackpot 2○○○○○●13.613.345.900đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○801500.000đ
Giải ba○○○1460150.000đ