Thứ Năm, 24/01/2019

31353844495524

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.240.081.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.141.367.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.240.081.150đ
Jackpot 2○○○○○●04.141.367.550đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○325500.000đ
Giải ba○○○863050.000đ