Thứ Năm, 23/12/2021

08222943455423

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 204.118.789.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.274.263.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0204.118.789.350đ
Jackpot 2○○○○○●04.274.263.650đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○1878500.000đ
Giải ba○○○3518850.000đ