Thứ Bảy, 23/10/2021

05111926283309

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 88.377.473.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.603.944.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○088.377.473.100đ
Jackpot 2○○○○○●13.603.944.700đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1274500.000đ
Giải ba○○○2299550.000đ