Thứ Năm, 22/11/2018

17222428374406

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.575.536.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.984.511.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.575.536.450đ
Jackpot 2○○○○○●13.984.511.300đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○544500.000đ
Giải ba○○○971950.000đ