Thứ Bảy, 22/06/2019

01092328425449

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 73.896.412.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.060.757.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○073.896.412.800đ
Jackpot 2○○○○○●04.060.757.600đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○584500.000đ
Giải ba○○○1255750.000đ