Thứ Năm, 21/12/2017

22232735374619

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 167.473.255.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.762.183.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0167.473.255.350đ
Jackpot 2○○○○○●05.762.183.150đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○870500.000đ
Giải ba○○○1873650.000đ