Thứ Năm, 21/11/2019

21243538424734

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.726.581.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.464.324.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.726.581.900đ
Jackpot 2○○○○○●04.464.324.900đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○480500.000đ
Giải ba○○○1141450.000đ