Thứ Năm, 21/10/2021

03193236415135

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 85.964.212.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.335.804.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○085.964.212.650đ
Jackpot 2○○○○○●03.335.804.650đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○873500.000đ
Giải ba○○○1787950.000đ