Thứ Năm, 21/02/2019

03101115293450

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.212.337.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.360.507.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.212.337.100đ
Jackpot 2○○○○○●16.360.507.100đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○685500.000đ
Giải ba○○○1410250.000đ