Thứ Bảy, 20/04/2019

08101224404451

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 119.957.842.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.699.731.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○1119.957.842.650đ
Jackpot 2○○○○○●14.699.731.700đ
Giải nhất○○○○○2640.000.000đ
Giải nhì○○○○1193500.000đ
Giải ba○○○2231450.000đ