Thứ Bảy, 20/01/2018

02071516414519

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 262.085.240.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.666.124.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0262.085.240.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.666.124.250đ
Giải nhất○○○○○3240.000.000đ
Giải nhì○○○○1544500.000đ
Giải ba○○○3329250.000đ