Thứ Năm, 18/11/2021

18303237394010

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 132.079.733.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.343.540.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0132.079.733.400đ
Jackpot 2○○○○○●04.343.540.500đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1166500.000đ
Giải ba○○○2432450.000đ