Thứ Bảy, 18/09/2021

03141521475254

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.092.779.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.361.100.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.092.779.850đ
Jackpot 2○○○○○●04.361.100.600đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○534500.000đ
Giải ba○○○971450.000đ