Thứ Bảy, 18/07/2020

03132228305316

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 86.441.982.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.560.055.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○086.441.982.150đ
Jackpot 2○○○○○●04.560.055.800đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○667500.000đ
Giải ba○○○1462950.000đ