Thứ Bảy, 17/11/2018

12222629454715

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.831.024.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.679.565.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○032.831.024.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.679.565.500đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○406500.000đ
Giải ba○○○835750.000đ