Thứ Ba, 17/09/2019

03142638434710

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.885.940.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.378.929.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.885.940.550đ
Jackpot 2○○○○○●03.378.929.300đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○637500.000đ
Giải ba○○○1212150.000đ