Thứ Ba, 17/04/2018

02102627313839

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 66.969.623.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●166.969.623.500đ
Giải nhất○○○○○2440.000.000đ
Giải nhì○○○○1269500.000đ
Giải ba○○○2741850.000đ