Thứ Ba, 15/01/2019

04061322293052

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 77.234.333.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.448.025.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○177.234.333.700đ
Jackpot 2○○○○○●03.448.025.200đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○721500.000đ
Giải ba○○○1579150.000đ