Thứ Năm, 14/12/2017

11122228465007

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 150.431.996.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.868.709.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0150.431.996.550đ
Jackpot 2○○○○○●03.868.709.950đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○835500.000đ
Giải ba○○○1753350.000đ