Thứ Ba, 14/11/2017

20242941474922

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 106.310.523.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.610.320.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0106.310.523.450đ
Jackpot 2○○○○○●13.610.320.500đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○598500.000đ
Giải ba○○○1221850.000đ