Thứ Năm, 13/08/2020

03252844495419

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 39.086.174.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.304.615.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○039.086.174.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.304.615.100đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○372500.000đ
Giải ba○○○883750.000đ