Thứ Ba, 12/06/2018

04132327293514

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.793.704.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.942.802.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.793.704.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.942.802.850đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○722500.000đ
Giải ba○○○1421350.000đ