Thứ Năm, 12/03/2020

02141924273448

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 93.827.290.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.712.874.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○093.827.290.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.712.874.700đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○786500.000đ
Giải ba○○○1634450.000đ