Thứ Năm, 11/11/2021

03353741454931

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 119.987.868.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.496.750.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0119.987.868.900đ
Jackpot 2○○○○○●13.496.750.850đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○1259500.000đ
Giải ba○○○2692850.000đ