Thứ Bảy, 11/11/2017

12263335364401

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 102.765.805.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.216.463.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0102.765.805.950đ
Jackpot 2○○○○○●03.216.463.000đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○735500.000đ
Giải ba○○○1455050.000đ