Thứ Năm, 10/10/2019

04174251535529

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.070.500.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.299.844.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.070.500.650đ
Jackpot 2○○○○○●03.299.844.550đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○347500.000đ
Giải ba○○○744550.000đ