Thứ Ba, 10/10/2017

29334344455041

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.375.253.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.358.335.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.375.253.100đ
Jackpot 2○○○○○●04.358.335.900đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○363500.000đ
Giải ba○○○801750.000đ