Thứ Bảy, 09/12/2017

05343542495221

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 142.613.607.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.293.227.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0142.613.607.000đ
Jackpot 2○○○○○●13.293.227.850đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○689500.000đ
Giải ba○○○1480150.000đ