Thứ Ba, 09/02/2021

15202129314134

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 59.715.062.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.285.847.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○059.715.062.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.285.847.650đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○767500.000đ
Giải ba○○○1615150.000đ