Thứ Ba, 09/01/2018

18252846505115

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 223.764.257.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.819.902.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0223.764.257.100đ
Jackpot 2○○○○○●22.409.951.450đ
Giải nhất○○○○○3040.000.000đ
Giải nhì○○○○1592500.000đ
Giải ba○○○3201650.000đ