Thứ Năm, 08/03/2018

14171823415240

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 350.981.591.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 8.664.621.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0350.981.591.250đ
Jackpot 2○○○○○●08.664.621.250đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1319500.000đ
Giải ba○○○2881450.000đ