Thứ Năm, 07/12/2017

03142635445425

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 139.974.556.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.751.773.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0139.974.556.350đ
Jackpot 2○○○○○●14.751.773.250đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○942500.000đ
Giải ba○○○1676750.000đ