Thứ Ba, 07/11/2017

19323637425428

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 97.091.932.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.696.805.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○097.091.932.800đ
Jackpot 2○○○○○●04.696.805.050đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○677500.000đ
Giải ba○○○1303750.000đ