Thứ Ba, 06/11/2018

19222343475303

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.334.813.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.048.938.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.334.813.350đ
Jackpot 2○○○○○●05.048.938.850đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○480500.000đ
Giải ba○○○1016750.000đ