Thứ Năm, 06/09/2018

04111521242707

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.962.814.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.510.243.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○049.962.814.050đ
Jackpot 2○○○○○●04.510.243.200đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○587500.000đ
Giải ba○○○1188150.000đ