Thứ Năm, 06/02/2020

13183436454937

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.881.925.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.660.378.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○053.881.925.250đ
Jackpot 2○○○○○●13.660.378.200đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○656500.000đ
Giải ba○○○1291550.000đ