Thứ Bảy, 05/10/2019

10293031375150

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.371.899.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.359.683.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○031.371.899.700đ
Jackpot 2○○○○○●13.359.683.250đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○353500.000đ
Giải ba○○○709850.000đ