Thứ Ba, 05/05/2020

01041315182022

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 171.117.842.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.915.251.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0171.117.842.250đ
Jackpot 2○○○○○●14.915.251.500đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1191500.000đ
Giải ba○○○2529450.000đ