Thứ Ba, 04/06/2019

18202426334155

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 59.020.828.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.805.317.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○059.020.828.950đ
Jackpot 2○○○○○●03.805.317.850đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○507500.000đ
Giải ba○○○11.73350.000đ